menu close menu

Timeline

1562

13 Feb 1562 | Komentarji so izklopljeni za 1562

Protestantski superintendent v Ljubljani; organizacijsko delo, reševanje nazorskih in medosebnih napetosti v slovenski protestantski skupnosti, oznanjevalna turneja po Goriškem.

read more
Komentarji so izklopljeni za 1561

1561

Trubar postane ravnatelj biblijskega zavoda v Urachu, namenjenega predvsem zalaganju slovenskih in hrvaških protestantskih knjig (ustanovitelj je nekdanji štajerski deželni glavar Ivan Ungnad). Preobremenjenost s pisanjem knjižnih predgovorov in posvetil ter s prevajanjem, povrhu pa odziv na povabilo kranjskih deželnih stanov, naj se vrne za superintendenta reformirane cerkve v domovini. Izid knjige Artikuli oli dejli […]

read more

1560

13 Feb 1560 | Komentarji so izklopljeni za 1560

Izide Ta drugi dejl tiga noviga testamenta.

read more

1558

13 Feb 1558 | Komentarji so izklopljeni za 1558

Izid knjige En regišter.

read more

1557

13 Feb 1557 | Komentarji so izklopljeni za 1557

Začetek Trubarjevega boja za hrvaško-cirilski tisk. Izide Ta prvi dejl tiga noviga testamenta.

read more

1555

13 Feb 1555 | Komentarji so izklopljeni za 1555

Izid štirih Trubarjevih knjig (z denarno pomočjo württemberškega vojvode Krištofa): nova izdaja Abecednikain Katekizma (v latinici), Ta evangeli svetiga Matevža, Ena molitov. Augsburški verski mir vpelje pravilo, da vladar dežele določa vero podložnikov (ker so Habsburžani ostali katoličani, naj bi to po pravilih augsburškega miru veljalo tudi za prebivalstvo njihovih dežel Kranjske, Koroške in Štajerske).

read more
Komentarji so izklopljeni za 1553

1553

Pastor v Kemptnu, prizadevanje za ublažitev sporov med privrženci raznih reformacijskih tokov, začetek sodelovanja z bivšim koprskim škofom Vergerijem.

read more
Komentarji so izklopljeni za 1550

1550

Izideta prvi slovenski knjigi (Tübingen) – Katekizem inAbecednik (v gotici).

read more

1549

13 Feb 1549 | Komentarji so izklopljeni za 1549

V Rothenburgu se poroči z Barbaro Sitar iz Kranja.

read more
Komentarji so izklopljeni za 1548

1548

Duhovno sodišče Trubarja izobči ter mu vzame vse cerkvene službe in imetje (zlasti knjige); Trubar pobegne v Nemčijo. Odpravi se k predikantu Vidu Dietrichu (prijatelju Martina Luthra) v Nürnberg. Prestopi v protestantizem in dobi službo pridigarja v Rothenburgu nad Taubero.

read more