menu close menu

Timeline

1547

13 Feb 1547 | Komentarji so izklopljeni za 1547

Trubar odide v Šentjernej, kjer uredi gospodarsko zanemarjeno župnijo. Zaradi protireformacijske akcije škofa Tekstorja se skriva pred aretacijo.

read more

1542

13 Feb 1542 | Komentarji so izklopljeni za 1542

Po Bonomovem posredovanju Trubar postane kanonik v Ljubljani. Krepi reformacijsko miselnost, druži se s somišljeniki (še kot duhovnik znotraj katoliške cerkvene ureditve).

read more

1540

13 Feb 1540 | Komentarji so izklopljeni za 1540

Kranjski deželni glavar Trubarja zaradi oznanjanja novoverskih nazorov prežene iz Ljubljane, Bonomo mu priskrbi pridigarsko službo v Trstu in nakloni kaplanski beneficij sv. Maksimilijana v Celju.

read more

1535

13 Feb 1535 | Komentarji so izklopljeni za 1535

Ob koncu leta se naseli v Ljubljani. Postane pridigar v ljubljanski stolnici sv. Nikolaja.

read more

1533

13 Feb 1533 | Komentarji so izklopljeni za 1533

Prvič pridiga v Ljubljani.

read more

1530

13 Feb 1530 | Komentarji so izklopljeni za 1530

Peter Bonomo ga posveti v duhovnika. Nastop duhovniške službe v Laškem, kupovanje knjig, prvi spori zaradi pridiganja zoper zidavo novih cerkva.

read more

1529

13 Feb 1529 | Komentarji so izklopljeni za 1529

Umik z Dunaja (turška nevarnost), vrnitev v Trst.

read more

1528

13 Feb 1528 | Komentarji so izklopljeni za 1528

Župnijo v Loki pri Radečah prepusti vikarju in z dohodki župnije gre študirati na Dunajsko univerzo.

read more

1527

13 Feb 1527 | Komentarji so izklopljeni za 1527

Bonomo mu dodeli župnijo v Loki pri Radečah, čeprav še ni bil posvečen.

read more

1524

13 Feb 1524 | Komentarji so izklopljeni za 1524

Prišel v Trst. Postal osebni strežnik škofa Petra Bonoma in član škofijskega pevskega zbora. Tam spoznava kalvinistične in cvinglijanske ideje ter spise Erazma Rotterdamskega z razlagami v nemščini, italijanščini in slovenščini.

read more