menu close menu

1561

Trubar postane ravnatelj biblijskega zavoda v Urachu, namenjenega predvsem zalaganju slovenskih in hrvaških protestantskih knjig (ustanovitelj je nekdanji štajerski deželni glavar Ivan Ungnad). Preobremenjenost s pisanjem knjižnih predgovorov in posvetil ter s prevajanjem, povrhu pa odziv na povabilo kranjskih deželnih stanov, naj se vrne za superintendenta reformirane cerkve v domovini. Izid knjige Artikuli oli dejli te prave stare vere kersčanske(augsburška veroizpoved z vpletanjem prvin württemberške in saške veroizpovedi).