menu close menu

1564

Zamera notranjeavstrijskega nadvojvode Karla zaradi izida Trubarjeve knjige Cerkovna ordninga, ker ta z določanjem protestantske cerkvenoupravne organiziranosti in obredja posega v vladarjevo pristojnost, temelječo na pravilih augsburškega miru.