menu close menu

1581

Po smrti druge žene Anastazije se Trubar poroči z Agnezo; organizira pristop kranjskih, koroških in štajerskih protestantov k Formuli concordiae (poskus preseganja nasprotij med dogmatičnimi tokovi v protestantizmu).