menu close menu

Bog, človekov prijatelj

Iz poglobljenega in doživetega branja Svetega pisma izhaja najpomembnejše Trubarjevo sporočilo, ki nas živo zadeva še danes. Trubar je bolj kot vsi prejšnji oznanjevalci evangelija Slovencem predstavil Boga kot dostopnega, ki zares ljubi vse ljudi, ki odpušča grehe in sprejema vsakogar.
Za Božji značaj in delovanje je značilna zastonjskost: človeku, ki se zaveda in priznava svojo nemoč in pomanjkljivost, Bog zastonj in svobodno podarja vse: odpuščanje, milost, opravičenje, večno življenje in po Svetem Duhu celo samega sebe.
Ta čudoviti dar je sad Kristusovega trpljenja in smrti na križu, v kateri je Božja ljubezen in dobrota dokončno premagalačloveški greh, sovraštvo in smrt. In obenem je doživetje novega, temeljito drugačnega, večnegaživljenja, ki se je izkazalo v Kristusovem vstajenju od mrtvih. Trubar vabi vsakega Slovenca, ki bere prevedena svetopisemska besedila, da pristopi naravnost k temu Bogu. Prepričan je, da lahko vsak človek prav prek Božje besede spozna Božjo milost in dobroto ter se Bogu približa osebno in neposredno, s preprosto vero v Jezusa in z odkrito molitvijo. Molitev kot odgovor na Božjo besedo je»resničen, srčen in prijateljski pogovor z Bogom«.
vir: Svetopisemska družba Slovenije (www.drustvo-svds.si/prodaja/katalog/trubar.htm)