menu close menu

O Trubarju

Poglavitne življenjske postaje in dela Primoža Trubarja, verskega reformatorja, slovenskega apostola, preroka, začetnika knjižne slovenščine in duhovnega očeta slovenskega naroda:

[wp-timeline]

Galerija


Trubarjeva dela

1550 Katekizem (Catechismus in der windischen Sprach)
1550 Abecednik (Abecedarium)
1555 Ta evangeli svetiga Matevža
1555 Katehismus v slovenskim jeziku
1555 Abecednik (Abecedarium)
1555 Ena molitov tih krščenikov
1557 Ta prvi dejl tiga noviga testamenta
1557 Ta slovenski kolendar
1557 Tiga noviga testamenta ena dolga predguvor
1558 En regišter … ena kratka postila
1560 Ta drugi dejl tiga noviga testamenta
1561 Svetiga Pavla ta dva listi h tim Korintarjem inu ta h tim Galatarjem
1561 Register und summarischer Innhalt
1562 Artikuli oli dejli te prave stare vere krščanske
1564 Cerkovna ordninga
1566 Ta celi psalter Davidov
1566 Abecednik (Abecedarium)
1567 Ta celi katehismus (slovensko-nemška izdaja)
1567 Svetiga Pavla listuvi

1567 Ena duhovska pejsen zuper Turke inu vse sovražnike te cerkve božje …
1567 Eni psalmi, ta celi katehismus … stare inu nove krščanske pejsni
1574 Ta celi katehismus, eni psalmi … stare inu nove krščanske pejsni
1575 Tri duhovske pejsni
1575 Katehismus z dvejma izlagama
1577 Noviga testamenta pusledni dejl
1579 Ta prvi psalm ž nega trijemi izlagami
1581 Formula concordiae (izgubljeno)
1582 Ta celi novi testament
1582 Ta drugi dejl noviga testamenta
1582 Ta slovenski kolendar
1595 Hišna postila d. Martina Lutherja (izdano posthumno).

Večina knjig je bilo natisnjenih v Tübingenu. Trubar je poleg tega napisal več nemških posvetil k hrvaškim knjigam, tiskanim v glagolici ali cirilici v biblijskem zavodu v Urachu, in več pesmi v pesmaricah, ki so jih izdali drugi slovenski protestanti šestnajstega stoletja. Ohranjene je tudi precej njegove korespondence.