menu close menu

Trubarjevo sporočilo – Sveto pismo – navdih in izziv

Sveto pismo je bilo Trubarju navdih, osnova in izhodišče vseh prizadevanj. Ko razmišljamo o sporočilu tega velikana, očeta naroda, se moramo najprej ustaviti pri temeljnem kamnu. Brez pretiravanja lahko rečemo, da je prav prebiranje svetopisemskih besedil v mladem Trubarju vžgalo ogenj, ki je gorel v njem do konca življenja in ki se je izražal v tiskanju slovenskih knjig in v gorečih spodbudah rojakom. Trubar je iz žive izkušnje vedel, da je Biblija glavno sredstvo, ki ga je izbral Bog, da bi se razodeval ljudem. Branje te knjige je imelo zanj najprej duhovni pomen: tako človek postane kristjan in tako lahko kot kristjan tudi obstane. Toda ločevanje med »duhovnim« in »kulturnim« oziroma »religioznim« in »posvetnim« je pri Trubarju neustrezno. Stalno je poudarjal potrebo po prevajanju Svetega pisma v ljudske jezike, ker je bil prepričan, da je branje in spoznavanje Božje besede vir vseh dobrin, od najbolj duhovnih, kot so spoznanje Boga, sprava z njim in uslišana molitev, do čisto posvetnih, kot so mir, blaginja v deželi in sožitje med ljudmi.

V času, ki še ni poznal usodnega razsvetljenskega razcepa na »cerkveno« in »sekularno«, je Trubar lahko dojemal Sveto pismo kot nekakšno os, središče, vir, iz katerega se napaja celotna družba. Naravna posledica tega je bila, da je postal njegov prevod Svetega pisma temelj narodnega jezika in s tem narodne zavesti. Trubar pa se je tudi zavedal, na kakšen način nam Sveto pismo posreduje resnico. Zato spodbuja k branju in k poglobljenemu premišljevanju. V Cerkovni ordningi opozarja, da je celota Božjega razodetja skrivnost: »… pravi krščanski nauk je velika in visoka Božja modrost, ki je nobena stvar ne zmore dojeti, in mi se bomo v večnosti, gledajoč na Boga, učili to modrost. « Sveto pismo je »začetek modrosti«, ki nam, »šibkim in preprostim ljudem,« daje to, kar je potrebno za sedanje življenje.

vir: Svetopisemska družba Slovenije (www.drustvo-svds.si/prodaja/katalog/trubar.htm)