menu close menu

1595

Trubarjev sin Felicijan izda Trubarjevo zadnjo knjigo – prevod Lutrove Hišne postile.