menu close menu

Za šole

Strokovna ekskurzija za učitelje:

PO TRUBARJEVIH STOPINJAH

DOŽIVITE ČAS TRUBARJA NA ULICAH NJEGOVEGA ŽIVLJENJA V NEMČIJI

Strokovna pot je namenjena predvsem učiteljem osnovnih in srednjih šol. Na sprehodih po krajih, kjer je Trubar živel in delal, se boste srečali ne le z zgodovino in okoljem njegovega ustvarjanja, ampak tudi okoliščinami in posledicami njegovega življenja. Strokovno vodstvo, tako slovenskih vodičev, kot tudi poznavalcev Trubarja v Nemčiji, vam bo odstrlo vpoglede v Trubarja, ki ga še niste srečali. Tujci, ki spoznavajo njegovo delo, ga čedalje bolj spoštujejo in imajo za enega največjih osebnosti ne le 16. stoletja, temveč še stoletij kasneje. Potovanje je prepleteno s krajšimi predavanji, pogovori, sprehodi in tudi prostim časom za oglede ali refleksijo.

Dolžina:
3 dni (petek-nedelja).

Vtisi učiteljev:
»Strokovna ekskurzija mi je bila izredno všeč in je celo presegla moja pričakovanja… Vse samo v superlativih.«
»Do sedaj sem mislila, da o Trubarju veliko vem. Sedaj vidim, koliko še moram izvedeti.«
»To ekskurzijo vsekakor priporočam. Zelo vas bo obogatila v vseh pogledih.«
»Ekskurzija je bila nepozabno doživetje. Ponudili ste nam nova znanja, o katerih drugače verjeno ne bi zvedeli.«

Strokovni seminar za učitelje:

SRCE, OSEBNOST IN ZAPUŠČINA PRIMOŽA TRUBARJA

PRILOŽNOST, DA POGLOBIMO SVOJE VÉDENJE O TRUBARJU IN SPOZNAMO KANČEK NJEGOVEGA SRCA!

Seminar, namenjen učiteljem osnovnih in srednjih šol, odpira nove poglede tudi vsem tistim, ki jih zanimajo Trubarjeva osebnost, izvor njegovega navdiha, ter korenine slovenskega naroda in jezika.

V prvem delu ponuja udeležencem poglobljen pogled na Trubarjevo delo in zapuščino skozi oči različnih strokovnjakovi, ki so se pri svojem delu srečali s Trubarjem. Drugi del seminarja je praktičen, saj udeleženci v njem spoznajo in preizkusijo učno gradivo za osnovne in srednje šole, ter se usposobijo za njegovo samostojno uporabo oziroma poučevanje v šoli.

Dolžina:
8 ur (sobota).

Vtisi učiteljev:
»Končno si upam trditi, da imam kot učiteljica dovolj znanja s tega področja, da bom lahko učila učence in se počutila Slovenko (ponosna).«
»Prijaznost, strokovnost, ustrežljivost (za dušo) in UPORABNOST! Bravo!«
»Materiali za delo v razredu – fenomenalno!«

Šolski program – razredna stopnja:

SKRITA ZVEZDA SLOVENSKEGA NARODA

NAVDUŠIMO NAŠE NAJMLAJŠE S PRAVIMI JUNAKI, DA BODO IMELI DOBRE ŽIVLJENJSKE SMEROKAZE!

Otroci imajo radi junake in z njimi se hitro poistovetijo. Skozi zabavni učni program se učenci prvič srečajo z junakom Primožem Trubarjem, ki je v očeh otrok nekakšna skrita zvezda Slovenskega naroda. Ob tem spoznajo tudi čas, v katerem je Primož živel in se soočijo s težavami, na katere je naletel, ko je poskušal zapisati slovenski knjižni jezik.

Dolžina: 2 šolski uri.
Program lahko izvajajo učitelji, ki so predhodno obiskali strokovni seminar za učitelje, organiziran s strani  ZTF (Združenja Trubarjev forum), po želji pa ga lahko izvede tudi tim ZTF. (Cena izvedbe s strani ZTF znaša 2 EUR na učenca.)

Oblika: predavanje, PowerPoint, razgovor, individualne naloge.

Vtisi učiteljev:
»Učenci spoznajo Primoža Trubarja, njegovo življenje in vlogo za Slovenski narod, na povsem neprisiljen način.«
»Že same ilustracije so jih zelo navdušile. Zaradi njih in samega dela, so spoznali mnogo več, kot bi jim lahko podal učitelj v navadni uri.«
»Program je zelo zanimiv, učence pritegne in njihovi možgančki se vklopijo na čisto poseben in drugačen način.«

Šolski program – predmetna stopnja:

RAZISKOVALNA POT Z 1 €

OMOGOČIMO OTROKOM, DA SAMI RAZIŠČEJO SVOJE KORENINE!

Interaktivna igra, ki pomaga razvijati sposobnost timskega dela in samostojno razmišljanje. V njej učenci, kot mladi raziskovalci, spoznajo življenje in osebnost Primoža Trubarja, ter povežejo njegov čas z današnjim. V zaključni evalvaciji učitelji z njimi ne preverjajo le rezultatov njihovih odkritij, temveč odpirajo aktualne teme, s katerimi se mladi srečujejo danes in jih, skozi nove izzive, vodijo k  razmišljanju o osebni rasti.

Dolžina: 5 šolskih ur (celoten kulturni dan).
Program lahko izvajajo učitelji, ki so predhodno obiskali strokovni seminar za učitelje, organiziran s strani  ZTF (Združenja Trubarjev forum), po želji pa ga lahko izvede tudi tim ZTF. (Cena izvedbe s strani ZTF znaša 5 EUR na učenca.)

Oblika: Interaktivna igra – delo v skupinah, evalvacija s pogovorom in novimi individualnimi ali skupinskimi nalogami.

Vtisi učencev:
»Sami smo prišli do podatkov, menjali smo postaje in imeli možnost vsi reševati vse  naloge.«
»Nismo spoznavali samo Trubarjev življenjepis, ampak tudi okoliščine in pogoje v katerih je živel in ustvarjal.«
»Z reševanjem nalog, ki so od nas zahtevale tudi razmišljanje, izražanje lastnih mnenj in opredeljevanje,  smo se vživeli v vlogo Primoža Trubarja in čustveno podoživeli srečne in žalostne trenutke njegovega življenja.«
»Prepoznavali in opredeljevali smo se za prevladujoče vrednote v družbi in jih primerjali z vrednotami v času Primoža Trubarja.«

Vtisi učiteljev:
»Učenci so bili samostojni in ves čas aktivni, razmišljali so in izvedeli veliko novega.«
»Delovni zvezek, ki so ga reševali, vsebuje različne tipe nalog, je zanimiv in koristen pripomoček za ohranjanje  pridobljenih znanj.«
»Delavnice resnično pokažejo kako velik in pomemben človek je bil Trubar za slovenski narod.«
»Tudi učiteljice smo se veliko naučile o življenju in delu Primoža Trubarja.«

Šolski program - predmetna stopnja

UČNA RISANKA O TRUBARJU

SIMPATIČEN PRIKAZ ŽIVLJENJA IN POMENA PRIMOŽA TRUBARJA ZA ŠOLARJE

Risanka je del učnega gradiva za predmetno stopnjo OŠ.
Predvaja se tudi v Slovenskem šolskem muzeju v Ljubljani.

Šolski program - predmetna stopnja:

NEPOZNANI TRUBAR - ČLOVEK, KI NAVDIHUJE

NEVERJETNO ŽIVLJENJE TRUBARJA – NAVDIH MLADIM

Osebne zgodbe vplivnih ljudi običajno naredijo močan vtis na mlade. Enourna dinamična predstavitev življenja, dela in pomena Trubarja pomaga mladim vstopiti v čas in osebno življenje “očeta” slovenskega naroda. V pogovoru z mladimi, s PowerPoint predstavitvijo, slikami, zemljevidi in praktičnimi pripomočki mladi okusijo kanček doživetja velikana Slovencev.

Dolžina:
 1 šolska ura

Oblika:
 predavanje, PowerPoint, pogovor.

Srednješolski program v pripravi:

SLOVENSKI VZOR - TRUBAR V SVOJIH PISMIH IN DISKUSIJA O AKTUALNIH TEMAH

PRIMOŽ, TAK KOT JE – VPOGLED V OSEBNO ŽIVLJENJE TRUBARJA

Mladi se v dijaških letih soočajo z izzivi življenja na poseben način. Prehod v zrelost prinaša veliko vprašanj in problematik, s katerimi se oseba začenja soočati ter iskati pravilne in življenjske odgovore. Vpogled v Trubarjeva osebna pisma ponuja ne le zgodovinsko perspektivo, temveč tudi vstop v njegovo osebno življenje. S pregledom izbranih krajših besedil mladi srečajo človeka, ki se je soočal tako z lepimi deli življenja, kot tudi z grobimi in tragičnimi. Njegov odziv na realnost življenja in pogovor o njegovem osebnem življenju ponujata mladim realen, aktualen in praktičen primer soočanja z vsem kar življenje prinese. Morda lahko Trubar postane celo vzor in primer upanja za mlade Slovence v današnjem času.

Dolžina:
 več šolskih ur.

Oblika:
 branje in pogovor.

Učiteljski program:

TRUBARJEVI DIDAKTIČNI PRISTOPI V POUČEVANJU SLOVENCEV

KAKO JE POUČEVAL TRUBAR?

V 16. stoletju je bilo med Slovenci ne veliko več kot 3% ljudi, ki so znali brati, še manj pa pisati. Prihod Trubarjeve prve knjige je predpostavljal slušno učenje, torej brez zapisovanja. Kako se je Trubar v vlogi učitelja slovenskega naroda lotil poučevanja Slovencev – “učencev”? Ali je imel metodo poučevanja? Če ja, katera je to bila, in ali bi bila koristna tudi danes? Predavanje je namenjeno učiteljem in odkriva Trubarjev pristop k poučevanju na primeru prve slovenske knjige ter ponuja današnjim učiteljem praktične korelacije za sodobno didaktiko.

Dolžina: 
2 šolski uri.

Oblika:
predavanje z diskusijo.